Cel Fundacji Protektor

Najważniejszym celem, jaki postawiliśmy sobie do realizacji, jest zbudowanie w Wołominie schroniska dla zwierząt.

Schroniska zgodnego z ustawowymi wymogami, zaakceptowanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, nowoczesnego i w pełni funkcjonalnego.

Pragniemy wzorować się na nowo-powstałym Austin Animal Center w amerykańskim Texasie.


Możesz pomóc wpłacając darowizne na konto fundacji

Nr rachunku: 68 2030 0045 1110 0000 0272 1380
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe fundacji

Fundacja Protektor, Piłsudskiego 38, 05-200 Wołomin


Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc, zarówno materialną jak i niematerialną.
Z chęcią przyjmiemy również wolontariuszy, którzy pomogą w codziennej opiece nad zwierzętami.


Wyciąg ze Statutu Fundacji Protektor

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

Fundacja została powołana w celach:
  • Ochrony i opieki nad zwierzętami niczyimi.
  • Pomocy organom samorządowym w rozwiązywaniu problemu bezdomnych zwierząt.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  • Powołanie i prowadzenie schroniska,
  • Organizację festynów, wystaw, aukcji i innych imprez na rzecz zwierząt,
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej właściwego postępowania wobec zwierząt, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

§ 9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.