Jeśli chcesz pomóc…

Zbuduj z nami schronisko!

nr rachunku: 65 1090 1870 0000 0001 2043 5405

Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc, zarówno materialną jak i niematerialną.

Z chęcią przyjmiemy wolontariuszy, którzy pomogą w codziennej opiece nad zwierzętami.